ผลลัพธ์การฟอกฟันขาว

คลิกที่ภาพเพื่อค้นพบผลลัพธ์ของประสบการณ์การฟอกสีฟันของเรา
* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Ms. Cowled
Ms. Salaun
Ms Dai
คุณ Kwong
คุณ Damien
Ms Tse
Ms. Amanda
Ms Xu
Ms. Cotonea
Ms Lam
Mr Liyako
คุณ Jackson
คุณ Chu
คุณ Paul
Ms Tam
Ms Yuyu
Mr Goh
Ms Lam
Yiu
Ms Sum
Ms Lung
Ms Byrne
Ms Ng
Ms Perrault