นโยบายในการคืนสินค้า (Returns Policy)

The Smile Bar Bangkok มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเพื่อฟันขาวที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าคนสำคัญของเรา ยิ่งไปกว่านั้นความใส่ใจในการดูแลบริการหลังการขายนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ก่อนการจัดส่งเรามีการตรวจสอบสินค้าของคุณอย่างระมัดระวังทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์และถูกต้อง
นโยบายการคืนสินค้านี้ประกอบไปด้วยรายละเอียดข้อมูลของสิทธิ์และการรับผิดชอบของ The Smile Bar Bangkok และของลูกค้าในกรณีที่คุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและสินค้า

เงื่อนไขในการคืนสินค้า

หากคุณพบเจอข้อผิดพลาดหรือความเสียหายของสินค้า กรุณาส่งรูปพร้อมรายละเอียดของคำสั่งซื้อผ่านอีเมล info@the-smile-bar.co.th

คุณสามารถส่งสินค้าคืนได้เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • สภาพของสินค้าต้องมีลักษณะดังนี้:
  • สินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน สภาพสมบูรณ์
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมที่คุณได้รับ
  • สินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมครบถ้วน
 • ทางเราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานในการซื้อ
 • คุณสามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า หากเกินกำหนดหรือสินค้านั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เราจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าคืนและขออภัยที่ไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้

เงื่อนไขในการจัดส่งคืน (การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า)

หากคุณทำการสั่งซื้อสินค้ากับ The Smile Bar Bangkok กรุณาอย่าส่งสินค้ากลับไปยังผู้ผลิต กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณไปตามที่อยู่นี้:

392/10-11 ชั้น 2 สยามสแควร์ซอย 5
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ค่าจัดส่งสินค้าไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากคุณได้รับการคืนเงิน ค่าจัดส่งจะถูกหักจากยอดการคืนเงินของคุณ นอกจากนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้า

คุณควรพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่สามารถติดตามได้หรือซื้อประกันในการจัดส่ง หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า THB 3000 เมื่อการจัดส่งเสร็จสิ้นผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าจะถูกส่งคืนให้เรา หากเราไม่ได้รับสินค้านั้นเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้า

หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางเราจะทำการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทันที หากทางเราต้องการให้คุณส่งคืนสินค้าให้กับเรา เราจะจัดการเรื่องค่าจัดส่งสินค้าคืนโดยทางเราจะเป็นฝ่ายชำระเงินส่วนนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งรับสินค้า

การคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า

เมื่อทางเราได้รับและตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของคุณแล้ว ทางเราจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าทางเราได้รับสินค้าของคุณ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธในการขอคืนเงินของคุณ หากได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการคืนเงินตามวิธีการชำระดั้งเดิมภายในวันดังกล่าว

การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหายไป

กรุณาตรวจสอบยอดการคืนเงินกับบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณ หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ภายในหนึ่งอาทิตย์กรุณาติดต่อ สถาบันหรือธนาคารบัตรเครดิตของคุณ ซึ่ง มักจะมีเวลาดำเนินการอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการส่งคืนเงิน

หากคุณได้ดำเนินการทั้งหมดนี้แล้วและคุณยังไม่ได้รับเงินคืน กรุณาติดต่อเราที่ info@the-smile-bar.co.th

สินค้าลดราคา/ส่งเสริมการขาย

สินค้าที่ลดราคาหรือส่งเสริมการขายนั้นไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนคืนได้
เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้

การเปลี่ยนสินค้า

ทางเราสามารถดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นกรุณาส่งหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมที่อีเมล info@the-smile-bar.co.th

 • รูปถ่ายแสดงหลักฐานความชำรุด เสียหาย บกพร่อง
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ

หลังจากการอนุมัติกรุณาส่งสินค้าที่มีการชำรุด เสียหาย บกพร่องมาตามที่อยู่นี้:

392/10-11 ชั้น 2 ซอยสยามสแควร์ 5
ถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ของขวัญ

หากสินค้ารายการนั้นถูกกำหนดว่าเป็นของขวัญจากการสั่งซื้อ และส่งถึงคุณโดยตรง คุณจะได้รับเครดิตของขวัญตามมูลค่าของสินค้าที่ส่งคืน

เมื่อทางเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนและทำการตรวจสอบแล้ว บัตรของขวัญจะถูกส่งไปถึงคุณและสามารถใช้ได้ในการสั่งซื้อถัดไป

หากสินค้ารายการนั้นไม่ได้ถูกกำหนดว่าเป็นของขวัญ หรือผู้สั่งซื้อได้สั่งซื้อสินค้าและจัดส่งไปเป็นของขวัญให้คุณเองส่วนตัว เราจะทำการคืนเงินไปยังผู้ซื้อ และแสดงว่าเขาจะทราบเกี่ยวกับการคืนสินค้าของคุณ

การจัดส่งใหม่

หากความพยายามในการส่งมอบสินค้าไม่สำเร็จเนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะพยายามส่งมอบทันทีอีกครั้ง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าจัดส่งครั้งที่สอง กรุณาส่งที่อยู่ที่ถูกต้องมายังอีเมล info@the-smile-bar.co.th

อย่างไรก็ตามอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในการส่งซ้ำสำหรับครั้งต่อ ๆ ไป

หากมีความผิดพลาดในการจัดส่งเนื่องจากทางเรา The Smile Bar Bangkok จะรับผิดชอบค่าจัดส่งนั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งซ้ำ